Bedre Inneklima AS er et firma med mening. De er det vi kaller et "purpose driven company". Det vil si at Bedre Inneklima har et mål og en mening med det de gjør. 

Du skal føle deg trygg på den luften du puster. Bedre Inneklima vil sørge for å fjerne partikler fra luften, og de vil sørge for at du har riktig luftfuktighet. Selskapet vil redusere sjansene for mugg i ditt hjem og i båten. Alt dette er for at du skal ha det trygt der du oppholder deg.