Defender

MARITIM BUNNSTOFF OG GROE PROBLEMATIKKEN ER LØST!
Havet dekker 71% av jordens overflate og gir oss mat og oksygen. Men sannsynligvis det minst  forståtte, men mest biologisk mangfoldige og undervurderte av alle økosystemer.

Havet møter stadig truslene som forurenser det marine livet, forsuring, uttømming av ressurser og  klimaendringer, som primært skyldes menneskelige handlinger. For å fremme havets bærekraft er det avgjørende med innovative løsninger som forhindrer og demper skadelig innvirkning på marine miljøer.

Ocean Coatings gjør sitt for å beskytte det marine miljøet og anerkjenner sitt ansvar for å beskytte  det marine økosystemet som vi alle er avhengige av i livet.