Bolter & ringer

Det er klart det skal kile i magen på vannet, men ikke når du skal fortøye båten. Her finner du syrefaste bolter og ringer.