Blue Marine

Alle Blue Marine rengjørings-, restaurerings- og vedlikeholdsprodukter er sammensatt av vegetabilsk og mineralsk opprinnelse. I tillegg, i henhold til de nyeste EC-standardene, er de lett og raskt biologisk nedbrytbare, med
nivåer av biologisk nedbrytbarhet nærmer seg 100 %. Her leveres det høykvalitetsprodukter til deg og båten din.