Filtron

Ekspertise og kvalitetsstandarder sikrer at hvert Filtron-filter gir pålitelig beskyttelse i hele anbefalt levetid.
Tusenvis av mekanikere over hele Europa velger disse kvalitetsfiltrene, og setter pris på løsningene som gjør arbeidet deres enklere.