Hartman

Historien til Hartman strekker seg hele 50 år tilbake i tid.
Hartman har vært med helt siden hagemøblenes spede begynnelse og er med dette en av de eldste i bransjen. Hvem de er i dag er i stor grad formet av all den kompetanse de har opparbeidet seg gjennom disse årene. Fokus har hele tiden vært på gjennomgående kvalitet, og det å skape produkter som får folk sammen.