Kasco

Ispropellen Kasco De-icer, er en enkel måte å holde det isfritt rundt båter, ved brygger og i havner ved at vannet sirkuleres. Ispropellen De-icer trykker det "varmere" vannet fra bunnen opp mot overflaten ved hjelp av sirkulasjonen av vannet, og holder på den måten området rundt båten isfritt.