Maus

Leverandør av innovative og smarte brannslokkingsprodukter til biler, båter og hus. MAUS er en revolusjon innen brannsikkerhet. Slukker alle typer mindre branner.  Benytter kalium som slukkemiddel og aerosol som drivgass. Perfekt til båt og bil. Har samme slukningskraft som et 2 kg pulverapparat, men etterlater ikke rester etter kjemikalier som kan ødelegge elektronikk, tekstiler eller motorer. Kaliumblandingen skyter ut en tykk hvit røyk som slukker brannen. Ingen forurensning betyr ingen dekontaminering. Alle ingredienser som kommer ut av apparatet fordamper, og er miljøvennlig.