Powertrain

Powertrain Europa AS ble etablert i1992. Bedriften har spesialisert seg innfor fagområdet mellomaksler/kardangaksler, og kan tilby mellomaksler til alle type kjøretøy, skip, industri og landbruk.