Racor

Racor filter i drivstoffsystemet er en billig og sikker forsikring mot unødvendige driftsforstyrrelser, og forlenger levetiden på brennstoffpumpen og dysene.Racor Resirkulering og blandesystem nyttiggjør spilloljen ved å rense og samtidig blande dieselen i et bestemt forhold.Racor Spin-On filtere med egen pumpe, lufteskrue og tilbakeslagsventil.