Regatta

Regatta har utviklet flyteprodukter i over 60 år. I 2017 fusjonerte Regatta AS med Aalesund Oljeklede AS, og dannet selskapet Aalesund Protective Wear AS. Regatta er ett av fire merkevarer i selskapet som består av Regatta, Aalesund Oljeklede, Strakofa og Blæst.

Regatta Professional leverer i dag flyt- og redningsutstyr til flere segmenter innenfor offshore, fiskeri- og oppdrettsnæring, cruise og passasjerskip med mer. Sammen med merkevarene Strakofa og Aalesund Oljeklede er Regatta Professional en totalleverandør av robust regntøy, fleksibel arbeidsbekledning og flyteprodukter og redningsutstyr.