Seajet

Hvis du ønsker å beskytte din båt fra de skadelige effektene av begroing og øke effektiviteten, er bruk av vanlig bunnstoff svært viktig. Seajet har perfeksjonert styringen av frigivelsen av biocid, og har utviklet et avansert selvpolerende ko-polymer system (SPC), som er stabilt og forutsigbart, selv over lange tidsperioder.  Et stort sortiment Seajet finner du hos i Ahoy.