Stimex

For 30 år siden begynte STIMEX® å utvikle vedlikeholdsprodukter for camping-, fritids- og båtmarkedet. Ettersom mange forbrukere begynte å bruke deres produkter med stor tilfredshet, kom spørsmålet fra markedet om å utvide utvalget av  Stimex-produkter. Etter en analyse av etterspørselen i campingbransjen, utviklet Stimex en rekke nye spesifikke vedlikeholdsprodukter som sanitærvæske, og la dem til i deres rike sortiment.