Reklamasjon og garanti

Vi er er for å hjelpe deg

Varene du kjøper fra oss skal selvfølgelig virke. Har du likevel vært så uheldig at du har mottatt en vare med feil, er vi her for å hjelpe deg. Du kan reklamere i opptil 2 år. Om produktet er ment å vare lenger enn 2 år, kan du reklamere i inntil 5 år. Enkelte produsenter har i tillegg egne garantier. 

Hvordan reklamere på en vare?

1. Fyll ut skjemaet for reklamasjon
.
I mange tilfeller kan problemet løses uten at du må sende inn produktet for service. Reklamasjonen skal derfor først meldes til oss for gjennomgang. Beskriv problemet så godt du kan og legg gjerne ved bilder.


Skjemaet for reklamasjon finner du ved å klikke her.


2. Reparasjon eller ny vare

Lar ikke problemet seg løse på stedet, vil du enten bli bedt om å sende produktet kostnadsfritt til oss for service eller få tilsendt et nytt produkt.


Viktig å vite om reklamasjon

  • Reklamasjon defineres som feil og/eller mangler som skyldes fabrikasjonsfeil og som oppstår eller oppdages etter at varen er tatt i bruk. Reklamasjonsretten er normalt 2 år, men utvides til 5 år for varer som er ment å vare i mer enn 2 år. Reklamasjon forutsetter også at du gir oss beskjed innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Sier du fra senere enn det, risikerer du at reklamasjonen avslås eller avkortes.
  • Om du skal få tilsendt ny vare og produktet ikke lenger finnes i sortimentet vårt, vil du bli tilbudt en erstatningsvare med tilsvarende egenskaper. Vi kan også beslutte å gi deg refusjon tilsvarende prisen av en ny vare med samme funksjonalitet. Har vi ikke en erstatningsvare, blir du tilbudt refusjon. 
  • Om varen blir sendt til service, må du beregne 2-3 uker reparasjonstid. Vi vil selvfølgelig alltid prøve å være effektive og gjennomføre reparasjonen raskest mulig. Ved service har vi inntil to forsøk på å rette feil eller mangler. Ved tredje forsøk kan du kreve pengene tilbake.
  • Reklamasjon dekker ikke uaktsomhet ved bruk, ytre påførte skader, skader påført av tredjepartsprodukter, f.eks. ved bruk av for høy spenning, mangel på bruk av sikring eller bruk og installasjon ut over det som er angitt i produktets brukermanual.